20 June 2012

Memento

Împreună cu Ieromonahul Ghenadie și Arhimandritul Vartolomeu la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou din Suceava.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...